Eerste presentatie MeettoCreate

Dinsdag 21 januari jongstleden in de namiddag vond de eerste presentatie van MeettoCreate voor alle collega’s van Onderwijs Maak Je Samen, PlatOO en De Kempel plaats bij Hogeschool De Kempel. De ontmoetingsplek die de organisaties gezamenlijk creëren om (aankomende) leraren ervaringen te laten delen, nieuwe kennis te laten ontwikkelen en om een bijdrage te leveren aan de verhoging van de beroepstrots en professionaliteit.

Taeke van den Akker (De Kempel) trapte af met een introductie waarin hij toelichtte waarom een samenwerking is aangegaan; drie partijen die met elkaar in verbinding staan, blijven denken over leren en eigen gedachten over leren in de toekomst hebben. Dit jaar wordt er dan ook hard gewerkt aan het klooster waar zowel De Kempel en PlatOO als OMJS zich gaan vestigen en waar het MeettoCreate centrum geopend zal worden. Middels de ontwerpen van de betrokken binnenhuisarchitect werd al een beeld geschetst van de ruimtes. Daarnaast werd het nieuwe logo van MeettoCreate onthuld, waar met enthousiasme op werd gereageerd. Voornamelijk over het kleurgebruik was men het eens; alle kleuren van de drie partijen samenvoegen in één logo zou geen succes worden. Het zullen dan ook alle collega’s zijn die MeettoCreate en haar logo letterlijk en figuurlijk kleur en invulling gaan geven.

Na de introductie van MeettoCreate werden alle aanwezigen uitgenodigd om een rondje te lopen in het gebouw waar binnenkort de verbouwing van start zal gaan. Voor velen interessant om te zien hoe het gebouw eruit zag voor de transformatie. Er werd passend afgesloten met een ontmoeting onder het genot van een hapje en een drankje.

Redactie Meettocreate Geschreven door: